Rozwód z orzeczeniem o winie – wszystko co należy wiedzieć

paź 16, 2020Rozwód

Jedną z kwestii mających największy wpływ na wynik postępowania rozwodowego i podjętego na jego skutek wyroku jest orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa. Kwestia ta ma istotny wpływ nie tylko na moralną odpowiedzialność za zakończenie związku, ale związane są z nią również wiążące decyzje prawne, jak przyznanie prawa do opieki nad dziećmi, alimenty czy podział majątku. Co warto wiedzieć o rozwodzie z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy i dlaczego?

Nie każde małżeństwo kończy się orzeczeniem o winie. Bardzo często małżonkowie jeszcze przed złożeniem wniosku o rozwód decydują się na mediację i wypracowanie wspólnego stanowiska, a zadaniem sądu jest wówczas jedynie zatwierdzenie przedstawionych rozwiązań. To najszybszy i najmniej problematyczny sposób na zakończenie związku – wymaga jednak dojścia do ugody w najważniejszych kwestiach kształtujących później przyszłość obojga dawnych partnerów. Niestety, nie zawsze jest to możliwe – czasem przeszkodą jest duma, dawne nierozstrzygnięte konflikty, pragnienie otrzymania większych praw do opieki nad dziećmi czy większej części dzielonego majątku. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje skierowanie do sądu wniosku o ustalenie winy przez ten organ – w zdecydowanej większości przypadków oznacza to jednak o wiele bardziej długotrwały i skomplikowany proces.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Pierwsza różnica w przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie z orzeczeniem o winie pojawia się już na etapie składania wniosku o rozwód. Do odpowiednio wypełnionego dokumentu należy dołączyć posiadane dowody wskazujące na zawinione zachowanie małżonka, skutkujące rozpadem pożycia w związku. Niekoniecznie musi mieć ono na celu zniszczenie małżeństwa, jeśli jednak działa mając świadomość, że wyrządza drugiej stronie szkodę lub osłabia swój związek, to mogą to być wystarczające powody do uzyskania takiego orzeczenia.

Do najczęstszych powodów uznania winy jednego z partnerów należą:

  • Zdrada,
  • Porzucenie małżonka (np. wyprowadzenie się z domu),
  • Przemoc (fizyczna, emocjonalna, ekonomiczna),
  • Alkoholizm i inne nałogi,
  • Groźby i nękanie,
  • Niewywiązywanie się z pomocy rodzinie.

Przygotowanie odpowiedniego pozwu wymaga dokładnego opisania zdarzeń stanowiących podstawę do powzięcia takiego rozstrzygnięcia (potrzebne będą szczegóły, jak data i miejsce, okoliczności, zeznania świadków, nagrania, policyjne notatki, zdjęcia, zapisane wiadomości, itp.). Dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, by uniknąć błędów, mogących odbić się na czasie trwania postępowania i komplikujących jego przebieg – śmiało możesz zwrócić się do nas po pomoc już na tym etapie, a nawet wcześniej. Współpracujemy z godnymi polecenia prywatnymi detektywami, dzięki czemu możemy pomóc Ci również na etapie gromadzenia potrzebnych dowodów.

Rozwód z orzekaniem o winie – postępowanie

Kolejną konsekwencją wynikającą ze złożenia wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie będzie bardziej skomplikowany przebieg postępowania – Sąd będzie musiał dokładnie zapoznać się z zeznaniami obydwu stron, przesłuchać świadków, strony postępowania i skorzystać z innych dostępnych materiałów. Należy nastawić się na trudną i wyczerpującą walkę o każdy szczegół – najczęściej małżonkowie, którzy nie potrafili polubownie dojść do porozumienia, nie szukają go także na sali sądowej. Nierzadko oznacza to również sięganie do bolesnych elementów życia rodzinnego, jak również wyciąganie „brudów” przez byłego współmałżonka i jego prawników. To stresujące przeżycia, w czasie których warto mieć obok siebie, kto w każdej sytuacji zachowa zimną krew i nie pozwoli na utratę kontroli nad przebiegiem procesu – decydując się na współpracę z nami, zawsze masz pewność, że odpowiednia osoba będzie stała po Twojej stronie.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku, alimenty i prawo do opieki nad dziećmi

Jedną z najważniejszych przyczyn decydowania się na walkę o uznanie byłego współmałżonka winnym rozpadu pożycia małżeńskiego, są związane z tym konsekwencje prawne. Rozwód za porozumieniem stron lub w przypadku uznaniu obu małżonków za winnych (takie sytuacje również mają miejsce) kończy się zazwyczaj podziałem posiadanego majątku po połowie. W przypadku uznania drugiej strony za winną rozpadu małżeństwa można liczyć na większą część majątku.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje dla opieki nad dziećmi i alimentów

Osoba odpowiedzialna za rozpad małżeństwa, np. poprzez zdradę małżonka, nałogi, uchylanie się od pomocy rodzinie, ma znacznie mniejsze szanse na uzyskanie pełni władzy rodzicielskiej i na przydzielenie dzieci pod opiekę. Tu szanse małżonka uznanego za niewinnego zdecydowanie rosną. Na dzieci w większości przypadków zostaną przyznane alimenty jako partycypacja w ich wychowywaniu i w związanych z tym kosztach.

Alimenty można uzyskać nie tylko na dzieci, ale również (z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę) również z uwagi na gorszą sytuację materialną po rozwodzie. Niewinny małżonek, którego sytuacja zmienia się na gorszą i obniża się jej poziom życia, może ubiegać się o dożywotnie alimenty – nawet jeśli nie grozi jej ubóstwo.

Rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada, czy przesądza o rezultacie?

Choć dla większości postronnych osób zdrada współmałżonka jest wystarczającą przesłanką do uznania dopuszczającej się jej osoby za winną, to wcale nie oznacza to, że postępowanie rozwodowe zakończy się takim orzeczeniem. Sądy starają się bowiem dogłębnie przeanalizować sytuację małżeństwa i czynniki, które doprowadziły do zdrady – być może druga strona świadomie pozbawiała partnera współżycia, albo w inny sposób przyczyniła się do zaistniałej później sytuacji. Oczywiście niewierność jest dość mocną przesłanką ku uznaniu dopuszczającej się jej strony winną, nie jest to jednak z góry przesądzone.

Zdrada rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

 Jeśli jednak niewierna strona zostanie uznana za winną, to musi się pogodzić ze znacznymi konsekwencjami swojego postępowania. Prawdopodobnie nie będzie miała prawa do opieki nad dziećmi, a jedynie prawo do ich odwiedzania. Będzie w związku z tym płacić alimenty na ich utrzymanie, a być może również alimenty na niewinnego małżonka. Przy podziale majątku nie będzie cieszyła się uprzywilejowaną pozycją, czyli najprawdopodobniej otrzyma mniej niż druga strona. Pokazuje to, jak ważna jest walka o swoje prawa – zwłaszcza jeśli masz wszelkie przesłanki, by domagać się uznania byłego małżonka za stronę winną. W naszej kancelarii pomogliśmy już wielu osobom w walce o swoje prawa – pomożemy również Tobie!

Rozwód a pomoc detektywa

Czy detektyw naprawdę może pomóc w korzystnym rozstrzygnięciu rozwodu? Oczywiście! Dzięki jego pomocy możesz nie tylko potwierdzić swoje przypuszczenia i podejrzenia, ale również profesjonalnie zebrać dowody, które będą mogły być przedstawione i wykorzystane na Sali sądowej, jako pełnoprawny dowód w sprawie.

Dzięki współpracy z doświadczonymi i godnymi polecenia detektywami jako kancelaria prawna możemy Ci zaoferować pomoc na każdym etapie rozwodu – nawet jeszcze zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku. Warto maksymalnie ułatwić sobie przejście przez ten trudny i burzliwy okres w życiu.


Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową.. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close