ZADOŚĆUCZYNIENIA ODSZKODOWANIA

OBSZAR PRAKTYKI PRAWNEJ

Odszkodowania

 

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, które może otrzymać poszkodowany za naruszone jej prawnie chronione dobra lub interesy.
Osoba poszkodowana może dochodzić należnego jej odszkodowania za wyrządzoną szkodę od osoby fizycznej lub osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego wypłacone odszkodowanie powinno być współmierne do poniesionej szkody i powinno zrekompensować wszystkie finansowe wydatki, które poniosą osoba poszkodowana z tytułu wyrządzonej szkody.

W polskim ustawodawstwie i orzecznictwie wyróżniamy odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, często ze sobą mylone lub stosowane zamiennie, tak naprawdę oznaczają co innego. Odszkodowanie to świadczenie pieniężne wypłacane osobie poszkodowanej za szkody materialne. Jest to wyrównanie strat, które poniosła osoba poszkodowana na skutek wypadku.

Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne wypłacane osobie poszkodowanej za szkody niemajątkowe, czyli za cierpienia psychiczne o charakterze wewnętrznym. Masz prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia, ale nie wiesz, jak rozpocząć tę niełatwą procedurę, aby uzyskać wysokie świadczenie za poniesioną krzywdę?

Procedura odszkodowawcza nie należy do najłatwiejszych, na każdym jej etapie, wymaga niezbędnej wiedzy i dużego doświadczenia.

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.
Dzięki wykwalifikowanym prawnikom, znającym techniki negocjacyjne uzyskujemy wysokie zadośćuczynienia, odszkodowania i renty dla osób poszkodowanych oraz ich bliskich.
Gwarantujemy kompleksową pomoc prawną oraz pełne wsparcie na każdym etapie procedury odszkodowawczej, począwszy od gromadzenia niezbędnych dokumentów, zgłaszania roszczeń aż po reprezentowanie Klientów przed ubezpieczycielami i sądami.

Nasza kancelaria dochodzi m.in. takich odszkodowań i zadośćuczynień jak:

• odszkodowanie komunikacyjne,
• odszkodowanie za wypadki lotnicze,
• odszkodowanie z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy,
• odszkodowanie za błędy medyczne,
• zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,
• odszkodowanie za wypadki w pracy,
• odszkodowanie za szkody majątkowe,
• odszkodowanie za szkody rolnicze,
• odszkodowanie za pobicia i obrażenia ciała,
• zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
• zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
• odszkodowanie za zalanie mieszkania,
• odszkodowanie za akty wandalizmu.

Dla naszych Klientów uzyskujemy wysokie rekompensaty pieniężne z tytułu utraty, zniszczenia, a także uszkodzenia mienia, np. kradzież, pożar, itp. Podejmujemy się dochodzenia renty, np. z tytułu niezdolności do pracy, a także renty dla najbliższych członków rodziny zmarłego. Udzielamy pomocy prawnej przy odszkodowaniach majątkowych.

Mamy świadomość jak długo trwa cała procedura odszkodowawcza, a dla osoby poszkodowanej, jak jest to wyczerpujące doświadczenie. Dlatego zawsze staramy się jak najwięcej dać od siebie, aby batalia o wysokie odszkodowanie jak najmniej dotknęła naszego Klienta. Skutecznie odzyskujemy odszkodowania i zadośćuczynienia od towarzystw ubezpieczeniowych.

W zakres naszych obowiązków wchodzą:
• doradztwo na każdym etapie procedury odszkodowawczej,
• opracowywanie wszystkie pism i ewentualnie odwołań od decyzji ubezpieczycieli,
• reprezentowanie Klientów przed ubezpieczycielami oraz w sądzie.

Pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu wysokich odszkodowań, świadczeń rentowych, zadośćuczynień, zwrotów kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, zwrotów za rehabilitacje, zwrotów za zakup niezbędnego sprzętu medycznego, oraz w uzyskaniu wielu innych świadczeń pieniężnych.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i z największym zaangażowaniem. Powierzając nam swoją sprawę, możesz mieć pewność, że otrzymasz kompleksową pomoc prawną oraz uzyskach maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu.

adwokat kuba makos

Adowkat Kuba Makoś

Profesjonalna konsultacja prawna

Profesjonalne Wsparcie Prawne

jesteśmy tu by odpowiedzieć na każde twoje pytanie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową.. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close