Jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie?

Wrz 12, 2020Rozwód

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest niezwykle trudnym przeżyciem. Podpisanie dokumentów rozwodowych i wniesienie pozwu do sądu to krok oznaczający ogromną zmianę w życiu – prawdopodobnie doprowadzi to bowiem do zakończenia trwającego nierzadko dekady związku i rozpoczęcia budowy wszystkiego od nowa. Jednak podjęcie decyzji o rozwodzie to dopiero pierwszy krok w tym kierunku – pozostaje jeszcze sprawa rozwodowa. Nie zawsze przebiega ona gładko i przyjemnie.

Jak wygląda rozwód?

W powszechnej opinii rozprawa rozwodowa uchodzi za długotrwały, wyczerpujący i skomplikowany proces, którego przebieg bardzo trudno przewidzieć. Nierzadko to prawda, choć nie w każdym przypadku sytuacja musi być tak trudna.

Przygotowanie i złożenie dokumentów

Pierwszym krokiem, pozwalającym na rozpoczęcie postępowania rozwodowego, jest napisanie pozwu rozwodowego. Ten dokument, tak jak każde pismo urzędowe, musi być wypełniony poprawnie i w sposób zgodny z wymogami formalnymi. Powinien zawierać m.in. Imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania, numery PESEL obu stron pozwu, jak i oznaczenie, kto jest powodem, a kto pozwanym. Oprócz tego w pozwie należy umieścić miejsce sporządzenia i datę oraz informacje o sądzie, do którego jest kierowany. Ponadto w pozwie powinna znajdować się informacja o ty, o co wnosi powód – z pewnością chodzi o rozwiązanie małżeństwa, ale ponadto może on dotyczyć alimentów czy przyznania władzy rodzicielskiej. W tym miejscu również umieszcza się żądanie dopuszczenia dowodu z zeznań świadków. Ostatnim elementem jest uzasadnienie – powinno wyczerpująco wyjaśniać, dlaczego wnosimy o rozwiązanie małżeństwa i jakie argumenty przemawiają, za przyznaniem racji powodowi. W uzasadnieniu należy umieścić szczegółowe informacje na temat daty i miejsca zawarcia małżeństwa, informacje o małoletnich dzieciach, miejsce pracy i dochody obu małżonków, przyczynę rozpadu pożycia i informację o wzywanych świadkach. Po umieszczeniu własnoręcznego podpisu pozew jest gotowy do złożenia. W załączniku należy umieścić również kopie stosowanych dokumentów – odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zarobkach i odpis pozwu.

Tak przygotowany pozew należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeśli chociaż jedno z nich nadal mieszka w tym okręgu. W przeciwnym razie do sądu właściwego miejscu zamieszkania pozwanego, a jeśli to niemożliwe (bo np. mieszka on za granicą) to do sądu w okręgu zamieszkania powoda. Wynika to z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego. Niewłaściwe wypełnienie wniosku lub złożenie go do niewłaściwego Sądu wydłuży postępowanie.

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Przebieg postępowania rozwodowego może być naprawdę różny. Może przypominać wojnę pomiędzy małżonkami o każdą możliwą rzecz – prawa do opieki nad dziećmi, alimenty, podział majątku czy orzeczenie o winie za rozpad pożycia. Bardzo często na szczęście udaje uniknąć się skrajnych emocji i zakończyć małżeństwo w bardziej uporządkowany sposób.

Niekiedy Sąd decyduje się na skierowanie małżonków do mediatora – dzieje się tak, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na możliwość odbudowy więzi pomiędzy nimi i uratowanie małżeństwa. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla dzieci, które bez wątpienia znacznie trudniej znoszą dorastanie w rodzinie niepełnej.

Podczas rozprawy Sąd przeanalizuje dostępne dowody, zeznania świadków i przesłucha pozwanego i powoda. W toku postępowania zbada przyczyny rozpadu pożycia, a jeszcze wcześniej upewni się, że rzeczywiście do niego doszło. Nierzadko postępowanie i omawiane w jego trakcie aspekty dotyczące małżeństwa okazują się bardzo bolesne, podobnie jak ataki przypuszczane przez drugą ze stron. Z tego względu dla większości osób to właśnie rozprawa sądowa jest najtrudniejszym momentem podczas rozpadu ich małżeństwa. Na szczęście na sali sądowej znajduje się niewiele osób – tylko sędziowie, małżonkowie, pełnomocnicy, mężowie zaufania (jeśli są ustanowieni) i świadkowie (podczas zeznawania) przysłuchują się rozprawie, co sprzyja utrzymaniu prywatnej atmosfery.

Standardowo podczas rozprawy rozwodowej zadawane są pytania dotyczące ich małżeństwa – kiedy ustało pożycie, jaka jest sytuacja dzieci i czy miały miejsce inne sprawy rodzinne. Kolejnym krokiem jest przesłuchiwanie świadków – najpierw powoda, a później osoby pozwanej. Pytania mogą zadawać również małżonkowie. Następnie przesłuchiwani są sami małżonkowie – mają wówczas okazję wyrazić swoje opinie i poglądy i skomentować zeznania świadków. Końcowym elementem postępowania jest ogłoszenie wyroku – tu nie jest nawet wymagana obecność małżonków, wymagany jednak wówczas będzie wniosek o jego doręczenie.

Jak wygląda sprawa rozwodowa za porozumieniem stron?

Sporo par decyduje rozejść się z klasą i przed rozpoczęciem rozprawy ustalić na drodze negocjacji poszczególne aspekty dotyczące zakończenia ich małżeństwa, a samo postępowanie jest jedynie formalnością, nadającą ram prawnych wypracowanemu porozumieniu. Przebieg całego postępowania jest wówczas znacznie szybszy, a nierzadko całe postępowanie udaje się zakończyć już na pierwszej rozprawie.

Jak sobie pomóc?

Czas rozwodu to czas ogromnych emocji, zszarganych nerwów i wątpliwości. Nierzadko to również czas, w którym przychodzi bronić się przed niespodziewanym atakiem ze strony byłego partnera małżeńskiego i jego partnera, nierzadko uciekających się do manipulacji i odwołujących do bolesnych przeżyć. W takim otoczeniu nie trudno o kosztowne błędy, których konsekwencje mogą ciągnąć się latami. Z tego względu zdecydowana większość osób biorących udział w rozprawach rozwodowych (nawet tych zawieranych za porozumieniem stron) decyduje się na skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata. Przekonują się, jak wiele korzyści może przynieść im wiedza i doświadczenie kogoś, kto ma za sobą już dziesiątki lub nawet setki podobnych rozpraw. Cenne okazuje się również spojrzenie osoby trzeciej i rady, udzielane z perspektywy osoby niezaangażowanej emocjonalnie.

Odpowiednie przygotowanie, dobór świadków, opracowanie planu działania i, w miarę możliwości, dążenie do polubownego zakończenia małżeństwa, w połączeniu z pomocą profesjonalisty, mogą sprawić, że postępowanie rozwodowe wcale nie będzie tak traumatycznym przeżyciem, jak wielu osobom się wydaje.

Wszystkich zainteresowanych  profesjonalną pomocą prawną zapraszam do kontaktu.

Adwokat Kuba Makoś