Jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie?

wrz 12, 2020Rozwód

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest niezwykle trudnym przeżyciem. Podpisanie dokumentów rozwodowych i wniesienie pozwu do sądu to krok oznaczający ogromną zmianę w życiu – prawdopodobnie doprowadzi to bowiem do zakończenia trwającego nierzadko dekady związku i rozpoczęcia budowy wszystkiego od nowa. Jednak podjęcie decyzji o rozwodzie to dopiero pierwszy krok w tym kierunku – pozostaje jeszcze sprawa rozwodowa. Nie zawsze przebiega ona gładko i przyjemnie.

Jak wygląda rozwód?

W powszechnej opinii rozprawa rozwodowa uchodzi za długotrwały, wyczerpujący i skomplikowany proces, którego przebieg bardzo trudno przewidzieć. Nierzadko to prawda, choć nie w każdym przypadku sytuacja musi być tak trudna.

Przygotowanie i złożenie dokumentów

Pierwszym krokiem, pozwalającym na rozpoczęcie postępowania rozwodowego, jest napisanie pozwu rozwodowego. Ten dokument, tak jak każde pismo urzędowe, musi być wypełniony poprawnie i w sposób zgodny z wymogami formalnymi. Powinien zawierać m.in. Imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania, numery PESEL obu stron pozwu, jak i oznaczenie, kto jest powodem, a kto pozwanym. Oprócz tego w pozwie należy umieścić miejsce sporządzenia i datę oraz informacje o sądzie, do którego jest kierowany. Ponadto w pozwie powinna znajdować się informacja o ty, o co wnosi powód – z pewnością chodzi o rozwiązanie małżeństwa, ale ponadto może on dotyczyć alimentów czy przyznania władzy rodzicielskiej. W tym miejscu również umieszcza się żądanie dopuszczenia dowodu z zeznań świadków. Ostatnim elementem jest uzasadnienie – powinno wyczerpująco wyjaśniać, dlaczego wnosimy o rozwiązanie małżeństwa i jakie argumenty przemawiają, za przyznaniem racji powodowi. W uzasadnieniu należy umieścić szczegółowe informacje na temat daty i miejsca zawarcia małżeństwa, informacje o małoletnich dzieciach, miejsce pracy i dochody obu małżonków, przyczynę rozpadu pożycia i informację o wzywanych świadkach. Po umieszczeniu własnoręcznego podpisu pozew jest gotowy do złożenia. W załączniku należy umieścić również kopie stosowanych dokumentów – odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zarobkach i odpis pozwu.

Tak przygotowany pozew należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeśli chociaż jedno z nich nadal mieszka w tym okręgu. W przeciwnym razie do sądu właściwego miejscu zamieszkania pozwanego, a jeśli to niemożliwe (bo np. mieszka on za granicą) to do sądu w okręgu zamieszkania powoda. Wynika to z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego. Niewłaściwe wypełnienie wniosku lub złożenie go do niewłaściwego Sądu wydłuży postępowanie.

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Przebieg postępowania rozwodowego może być naprawdę różny. Może przypominać wojnę pomiędzy małżonkami o każdą możliwą rzecz – prawa do opieki nad dziećmi, alimenty, podział majątku czy orzeczenie o winie za rozpad pożycia. Bardzo często na szczęście udaje uniknąć się skrajnych emocji i zakończyć małżeństwo w bardziej uporządkowany sposób.

Niekiedy Sąd decyduje się na skierowanie małżonków do mediatora – dzieje się tak, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na możliwość odbudowy więzi pomiędzy nimi i uratowanie małżeństwa. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla dzieci, które bez wątpienia znacznie trudniej znoszą dorastanie w rodzinie niepełnej.

Podczas rozprawy Sąd przeanalizuje dostępne dowody, zeznania świadków i przesłucha pozwanego i powoda. W toku postępowania zbada przyczyny rozpadu pożycia, a jeszcze wcześniej upewni się, że rzeczywiście do niego doszło. Nierzadko postępowanie i omawiane w jego trakcie aspekty dotyczące małżeństwa okazują się bardzo bolesne, podobnie jak ataki przypuszczane przez drugą ze stron. Z tego względu dla większości osób to właśnie rozprawa sądowa jest najtrudniejszym momentem podczas rozpadu ich małżeństwa. Na szczęście na sali sądowej znajduje się niewiele osób – tylko sędziowie, małżonkowie, pełnomocnicy, mężowie zaufania (jeśli są ustanowieni) i świadkowie (podczas zeznawania) przysłuchują się rozprawie, co sprzyja utrzymaniu prywatnej atmosfery.

Standardowo podczas rozprawy rozwodowej zadawane są pytania dotyczące ich małżeństwa – kiedy ustało pożycie, jaka jest sytuacja dzieci i czy miały miejsce inne sprawy rodzinne. Kolejnym krokiem jest przesłuchiwanie świadków – najpierw powoda, a później osoby pozwanej. Pytania mogą zadawać również małżonkowie. Następnie przesłuchiwani są sami małżonkowie – mają wówczas okazję wyrazić swoje opinie i poglądy i skomentować zeznania świadków. Końcowym elementem postępowania jest ogłoszenie wyroku – tu nie jest nawet wymagana obecność małżonków, wymagany jednak wówczas będzie wniosek o jego doręczenie.

Jak wygląda sprawa rozwodowa za porozumieniem stron?

Sporo par decyduje rozejść się z klasą i przed rozpoczęciem rozprawy ustalić na drodze negocjacji poszczególne aspekty dotyczące zakończenia ich małżeństwa, a samo postępowanie jest jedynie formalnością, nadającą ram prawnych wypracowanemu porozumieniu. Przebieg całego postępowania jest wówczas znacznie szybszy, a nierzadko całe postępowanie udaje się zakończyć już na pierwszej rozprawie.

Jak sobie pomóc?

Czas rozwodu to czas ogromnych emocji, zszarganych nerwów i wątpliwości. Nierzadko to również czas, w którym przychodzi bronić się przed niespodziewanym atakiem ze strony byłego partnera małżeńskiego i jego partnera, nierzadko uciekających się do manipulacji i odwołujących do bolesnych przeżyć. W takim otoczeniu nie trudno o kosztowne błędy, których konsekwencje mogą ciągnąć się latami. Z tego względu zdecydowana większość osób biorących udział w rozprawach rozwodowych (nawet tych zawieranych za porozumieniem stron) decyduje się na skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata. Przekonują się, jak wiele korzyści może przynieść im wiedza i doświadczenie kogoś, kto ma za sobą już dziesiątki lub nawet setki podobnych rozpraw. Cenne okazuje się również spojrzenie osoby trzeciej i rady, udzielane z perspektywy osoby niezaangażowanej emocjonalnie.

Odpowiednie przygotowanie, dobór świadków, opracowanie planu działania i, w miarę możliwości, dążenie do polubownego zakończenia małżeństwa, w połączeniu z pomocą profesjonalisty, mogą sprawić, że postępowanie rozwodowe wcale nie będzie tak traumatycznym przeżyciem, jak wielu osobom się wydaje.

Wszystkich zainteresowanych  profesjonalną pomocą prawną zapraszam do kontaktu.

Adwokat Kuba Makoś

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową.. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close